Ghế xoay giám đốc cao cấp GH205

3.315.000

ghế làm việc phòng giám đốc
Ghế xoay giám đốc cao cấp GH205

3.315.000

Liên hệ